دانلود آهنگ تیتراژ سریال ها و فیلم ها و ... http://www.bornold.ir 2019-01-16T19:58:57+01:00 text/html 2015-08-05T06:22:46+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور ققنوس وار باز خواهم گشت! http://www.bornold.ir/post/230 از آنجایی که همزمان نمیشود چند هدف را دنبال کرد و ابتدا باید یک کار را تمام کرد و به نتیجه رساند و بعد رفت سراغ کار بعدی لذا بنده هم در حال حاضر دیگر وبلاگهایم را آپدیت نمیکنم و تنها به سایت <strong>کلبه</strong> (<a href="http://www.hovel.ir/">www.hovel.ir</a>) سر خواهم زد و به آن خواهم رسید و شدیدا و وحشیانه آپدیتش خواهم کرد. اما این وعده را میدهم که به زودی و بعد از اینکه کلبه را به جایی رساندم باز خواهم گشت و وبلاگ بعدی را شروع خواهم کرد. پس منتظر باشید....<br>من باز خواهم گشت. ققنوس وار...<br> text/html 2015-05-24T04:44:13+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال توی گوش سالمم زمزمه کن. http://www.bornold.ir/post/229 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> توی گوش سالمم زمزمه کن</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><a href="http://up.oldmusic.ir/info/85340/tooye%20gooshe%20salemam%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture" target="_blank" title=""><img src="http://up.oldmusic.ir/view/85340/tooye%20gooshe%20salemam%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture.jpg"></a></center><br> text/html 2015-05-17T04:35:22+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال شوق پرواز. http://www.bornold.ir/post/228 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> شوق پرواز</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><a href="http://up.oldmusic.ir/info/85337/shoghe%20parvaz%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture" target="_blank" title=""><img src="http://up.oldmusic.ir/view/85337/shoghe%20parvaz%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture.jpg"></a></center><br> text/html 2015-05-10T04:26:04+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال شهر دقیانوس. http://www.bornold.ir/post/227 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff">شهر دقیانوس</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><a href="http://up.oldmusic.ir/info/85328/shahre%20daghianoos%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture" target="_blank" title=""><img src="http://up.oldmusic.ir/view/85328/shahre%20daghianoos%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture.jpg"></a></center><br> text/html 2015-05-03T03:43:17+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال از یاد رفته. http://www.bornold.ir/post/226 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> از یاد رفته</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><a href="http://up.oldmusic.ir/info/85322/Az%20yad%20rafteh%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture" target="_blank" title=""><img src="http://up.oldmusic.ir/view/85322/Az%20yad%20rafteh%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture.jpg"></a></center><br> text/html 2015-04-26T03:12:01+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال پیامک از دیار باقی. http://www.bornold.ir/post/225 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> پیامک از دیار باقی</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><a href="http://up.oldmusic.ir/info/85290/payamak%20az%20diyar%20baghi%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture" target="_blank" title=""><img src="http://up.oldmusic.ir/view/85290/payamak%20az%20diyar%20baghi%20%28www.bornOLD.ir%29%20picture.jpg"></a></center><br> text/html 2015-04-01T07:31:02+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال سقوط آزاد. http://www.bornold.ir/post/224 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> سقوط آزاد</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.jpg"></center><br> text/html 2015-03-31T07:19:36+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال بی صدا فریاد کن. http://www.bornold.ir/post/223 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> بی صدا فریاد کن</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D9%86.jpg"></center><br> text/html 2015-03-30T07:10:25+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال تب سرد. http://www.bornold.ir/post/222 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> تب سرد</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C.jpg"></center><br> text/html 2015-03-29T07:01:30+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال به سوی جنوب. http://www.bornold.ir/post/221 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff"> به سوی جنوب</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/world-teetraj/after-1990/be%20sooye%20jonob%20(www.bornOLD.ir)%20picture.jpg"></center><br> text/html 2015-03-28T06:45:22+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال وضعیت سفید. http://www.bornold.ir/post/220 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff">وضعیت سفید</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.jpg"></center><br> text/html 2015-03-26T06:35:16+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال سایه روشن. http://www.bornold.ir/post/219 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff">سایه روشن</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86.jpg"></center><br> text/html 2015-03-26T06:24:29+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال روشن تر از خاموشی. http://www.bornold.ir/post/218 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff">روشن تر از خاموشی</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/عکس پوستر سریال روشن تر از خاموشی.jpg"></center><br> text/html 2015-03-26T06:01:19+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال ستایش. http://www.bornold.ir/post/217 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff">ستایش</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg"></center><br> text/html 2015-03-20T05:23:26+01:00 www.bornold.ir پرهام وخشور دانلود تیتراژ سریال سه دونگ سه دونگ. http://www.bornold.ir/post/205 <p>در این مطلب از وبلاگ <font color="#33ccff">پیرها</font><font color="#33cc00"> </font><font color="#33ff33"><strong>و</strong></font> <font color="#ffcccc">جوانان</font> (<a href="http://www.bornold.ir/" target="_blank" title="">bornOLD</a>) تیتراژ و آهنگ سریال "<font color="#ffccff">سه دونگ سه دونگ</font>" را برایتان قرار دادیم. این آهنگ را میتوانید به همراه تصویری از پوستر سریال آن و همینطور <font color="#00cccc">چند عکس</font> از سریال را به صورت رایگان و در یک فایل <font color="#ffcc99">زیپ </font><font color="#ccccff">دانلود </font>کنید. البته در <font color="#ffcc33">ادامه مطلب</font> ...<br></p><br><center><img src="http://up.oldmusic.ir/up/oldmusic/bornold/picture/iran-teetraj/after-1380/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%DA%A9.jpg"></center><br>